Socjologia

Socjologia

1) Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm - indywidualizm metodologiczny; nomotetyzm - idiografizm; stanowiska ontologiczne. Emergencja. Przełom antynaturalistyczny w humanistyce.2) Makros... czytaj dalej