Socjologia

MODELE ROZWOJU GRUPY i HIERARCHIE WARTOŚCI


MODELE ROZWOJU GRUPY:
deklaracja członkostwa formowanie
wyłanianie podgrup
konfrontacja ustalanie norm
zaznaczanie różnic indywidualnych działanie
rozpad
(Tuckman B.W. i Jensen M.A. 1977) (Cohen A., Fink S, Gadon

H. i Willits R. 1980)
(Carol K. Oyster, 2002, Grupy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań s.83

 

FAZY TWORZENIA SIĘ GRUP ZADANIOWYCH:
1. Etap formowania się grupy
2. Wyłanianie się przywódcy grupy
3. Wzrost spójności
4. Realizacja podstawowych zadań
HIERARCHIE WARTOŚCI:
MAX SCHELER:
- Wartość tego co święte
- Wartości duchowe (prawda, piękno, sprawiedliwość)
- Wartości witalne
- Wartości hedonistyczne
NICOLAI HARTMANN:
- Wartości poznawcze (prawda)
- Wartości estetyczne (piękno)
- Wartości moralne (dobro)
- Wartości witalne (wszystko co sprzyja życiu)
- Wartości hedonistyczne (przyjemnościowe)
- Wartości dóbr (utylitarne i instrumentalne)
Iluzja aksjologiczna - zafałszowanie samych wartości, pomieszanie porządków wartości (wartości niższe uchodzą za wyższe lub odwrotnie) jakieś klasy wartości nie są dostrzegane i realizowane.
STRUKTURA SPOŁECZNA - Układ grup społecznych z nierównym dostępem do powszechnie pożądanych dóbr. W tym sensie w strukturę społeczną wpisana jest nierówność społeczna. Miejsce jednostki w strukturze społecznej jest podstawową charakterystyką pozwalającą zrozumieć świadomość społeczną i społeczne zachowania.
3 formy społecznej dyferencjacji:
• struktura klasowa,
• stratyfikacja społeczna
• podziały społeczno - psychologiczne
Analiza struktury społecznej w terminach relacji społecznych, szczególnie relacji kontroli i podporządkowania pewnych grup przez inne jest ujmowane jako podejście klasowe.
Dystrybucja powszechnie pożądanych dóbr - podejście stratyfikacyjne.
Podejście socjo - psychologiczne - wyodrębnienie kategorii społecznych charakteryzujących się podobnym systemem wartości, podobną tożsamością (autoidentyfikacją) i doświadczających podobnych przeżyć.
(Social Structure: Changes and Linkages. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, ed.by Kazimierz M. Slomczynski, IFiS Publishers, Warsaw 2002 s. 11-13)